Сasalgrande Padana

Calacatta Extra
касальгранде падана мармокер калакатта экстра Архскин
цена за м2
7300
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Statuario Oro
касальгранде падана мармо кер статуарио оро Архскин
цена за м2
5100
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Statuario Grigio
касальгранде падана мармокер статуарио гриджио Архскин
цена за м2
5000
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Bardiglio Bianko
касальгранде падана мармокер бардиглио бьянко Архскин
цена за м2
4000
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Travertino Bianko
касальгранде падана мармокер травертино бьянко Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Olimpo
касальгранде падана мармокер олимпо Архскин
цена за м2
5300
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Rosato
касальгранде падана мармокер росато Архскин
цена за м2
5700
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Crema Select
касальгранде падана мармокер крема селект Архскин
цена за м2
3800
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Arabesque
касальгранде падана мармокер арабеско Архскин
цена за м2
5100
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Oyster Grey
касальгранде падана мармокер остер грей Архскин
цена за м2
6800
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Nignt Storm
касальгранде падана мармокер найт шторм Архскин
цена за м2
7300
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Birimau
касальгранде падана мармокер биримау Архскин
цена за м2
4800
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Saint Laurent
касальгранде падана мармокер сайнт лаурет Архскин
цена за м2
5700
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Nero Creta
касальгранде падана мармокер неро крета Архскин
цена за м2
4500
Коллекция: Marmoker (Мармокер)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Striato
каласьгранде падана ониче стриато Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Onici (Оничи)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Quarzo
каласьгранде падана ониче куарцо Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Onici (Оничи)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Avorio
каласьгранде падана ониче аворио Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Onici (Оничи)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Miele
каласьгранде падана ониче миеле Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Onici (Оничи)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240

Сasalgrande Padana

Ghiaccio
каласьгранде падана ониче гиачио Архскин
цена за м2
5200
Коллекция: Onici (Оничи)
форматы: 60х120, 90х90, 90х180, 120х120, 120х240
телефон +7 985 883 20 06